Skip to content
  • Joka metsästä elää – se metsää arvostaa

    Laatupuuta Pohjolasta

Joka metsästä elää – se metsää arvostaa

PRT-Wood Oy valmistaa tuotteensa puhtaasta, tiukkasyisestä pohjoisen puusta. Raaka-aineen laadun takaamiseksi yhtiö toteuttaa tuotannossaan sekä puun hankinnassa ympäristöä huomioivaa, kestävän kehityksen periaatetta. Yhtiön modernin puunkäsittelytekniikan ansiosta tuotteiden laatu on korkea ja tuotannosta syntyvä puunhävikki ja energiankulutus on vähäinen.

PRT-Yhtymän laatuajatteluun kuuluu ympäristön ja toiminta-alueen huomioiminen. Metsä- ja ympäristölakeja ja standardeja noudattaen pyritään turvaamaan metsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. PEFC Suomi on myöntänyt PRT-Wood Oy:lle PEFC-logon käyttöoikeuden rekisterinumero PEFC/02-31-74 ”Kestävän metsätalouden edistämiseksi”, jonka on sertifioinut Inspecta Sertifiointi Oy vuosittain varmennettavalla sertifikaatilla nr. 2657-05. PRT-Wood Oy on yhtiömme johtoa myöten sitoutunut puun alkuperän seurannan standardissa (CoC) määritettyihin vaatimuksiin.

PEFC sertifikaatti

Laatupuuta Pohjolasta

PRT-Wood Oy sahaa hitaasti kasvanutta, tasalaatuista pohjoisen havupuuta laadukkaan rakentamisen ja viihtyisän asumisen tarpeisiin. Pohjoisen puu on kaunis ja puhdas luonnontuote, joka on kasvupaikasta johtuen tiukkasyistä, kestävää ja helposti työstettävää.

Yhtiön laadunvarmistus alkaa jo puun ostosta. Puu ostetaan laatuhinnoittelulla ja lajitellaan käyttötarkoituksen mukaisesti. Ostotoiminta on sovitettu sahauskapasiteetin mukaiseksi siten, ettei materiaalia tarvitse varastoida pitkiä aikoja.

Modernin puunkäsittelytekniikan ansiosta puun käyttö on optimoitu ja sahatavaran laatu korkeaa. Hieno sahauspinnan laatu, mittatarkkuus ja asiakkaan tarpeiden mukaiset erikoistuotteet ovat PRT-Wood Oy:n asiakaspalvelun laatutekijöitä.

Painekyllästys

PRT-Wood Oy kyllästää sahatavaraa kosteiden olosuhteiden rakennusmateriaaliksi. 
Pyhäsalmen kyllästyslaitos kuuluu Inspecta Sertifiointi Oy:n laaduntarkastuksen piiriin (tunnus R3). Sille on myönnetty NTR-laatumerkin ja SFS-tarkastusmerkin käyttöoikeus standardien SFS-EN 351 ja SFS-EN 599 mukaisille tuotteille. Laatumerkin käyttöoikeus koskee luokkia P8/HC4 ja P8/HC3 (Arseeni ja kromivapaa). Inspecta Sertifiointi Oy valvoo säännöllisesti tuotannon toiminnallisten ja tuotekohtaisten vaatimusten noudattamista.

Ajankohtaista

PRT-Wood Oy

PRT-Wood Oy
Pyhäntä
Leiviskäntie 2
92930 Pyhäntä
Puh. 020 770 7300
Y-tunnus 1102339-8

Verkkolaskuosoite: 003711023398
Välittäjän tunnus: PAGERO

Pikavalikko